ร้านอาหาร บ้าน น้ำ จันทร์ ร้านอาหารร่มไม้ - สายธาร ร้านขนมเปี๊ย คั้ง เซ่ง จั้ว
 

แหล่งท่องเที่ยวเมืองบางคล้า

 

 

วัดปากน้ำโจ้โล้

วัดปากน้ำโจ้โล้ ตั้งอยู่ริมแม่น้ำ รอบเกาะลัด เป็นวัดที่มีความสวยงามเป็นอย่างมาก ด้วยตัววัดที่ถูกตกแต่งด้วยสีทอง ทั้งวัด ไม่ว่าจะเป็น ภาพในหรือหรือนอก มีตัวอุโบสถ์ ที่งดงามตระการตาเป็น อย่างมาก และภายนอกวัด ก็มี เรือโบารณ ในสมัยก่อนที่อยู่ในยุค สมเด็จพระจ้าตากสิน โชว์ไว้อีกด้วย


Photo Gallery